Keyes Engineering

Harddisk

• Görüntü ve data depolama amacıyla kullanılan, çeşitli kapasitelere sahip kayıt ortamlarıdır.